Drukuj
Odsłony: 304

Zarządzenie Dyrektora CREWŁ w sprawie wprowadzenia procedury naboru kandydaów na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Dyrektora CREWŁ w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Nabór na wolne stanowisko urzędznicze

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych korzystania z pełni praw publicznych

Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Informacja kandydata o adresie e-mail