baner

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

 

epuap logo

Informacje ogólne


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 180 ze zm.), w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach funkcjonuje Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Za pośrednictwem ESP można kierować skargi, wnioski, zapytania do urzędu. Przekierowanie na stronę karty usługi na ePUAP nastąpi po kliknięciu na link: Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Nazwa na ePUAP: Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
Identyfikator ePUAP: CREWL-SKIERNIEWICE

Adres skrytki: /CREWL-SKIERNIEWICE/SkrytkaESP

Profil Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach na ePUAP

W celu skorzystania z ESP Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

  • założyć indywidualne (darmowe) konto na ePUAP
  • posiadać profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany
  • przekazać dokument poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu

 Podmiot udostępniający informację:  Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
 wytworzył informację: Magdalena Kołczyńska  data: 11-06-2021
 wprowadził informację: Andrzej Garstka  data: 11-06-2021